SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant

SHURE BETA58

SHURE BETA58 Vocal microphone

: SHURE

Ask a question?

Add to wishlist

You must be logged
SHURE
BETA58

Data sheet

Conditionnement
SHURE BETA 58 Micro hypercardio de chant
SHURE BETA58 Micro hypercardio de chant